Udskiftning af tag på Melby-Hallen

Tømrerentreprisen A/S er i fuld gang med en total udskiftning af hele tagbeklædningen på Melby-Hallen ved Melby Skole.

Taget er i dag beklædt med vinge tegltagsten og er med et ældre undertag af banevare.

Halbygningen som helhed består af den oprindelige hal, og en nyere tilbygning med omklædning.

Taget er sammenbygget mellem nyere og det oprindelige bygningsafsnit.

En stor del af tagets sydlige side er dækket med solfangeranlæg til både el- og varmtbrugsvands produktion.

Dette anlæg bliver genetableret efter udskiftningen af tagbeklædningen.

Der udskiftes også 5 stk. eksisterende ovenlys.

Arbejdet udføres af Tømrerentreprisen A/S i perioden uge 32 – uge 46 / 2019.