Brøndby Parken

Brøndby Parken

Bygherre: Anker Hansen A/S.
Entrepriseform: Fagentreprise.
Entreprisesum: Kr.  5,0 mio. ekskl. moms.
Bygningsstørrelse: 22 blokke
Udførelsesperiode: 2015-2017.
Rådgivere:
Beskrivelse: Forlængelse af tagkonstruktion i udhæng og gavlrenovering. Nye hegn og overdækninger.