P.D.Løvs Allé – København

P.D. Løvs Allé - København

Bygherre: HS Ejendomsforbedring A/S.
Entrepriseform: Hovedentreprise.
Entreprisesum: Kr. 7,0 mio. ekskl. moms.
Bygningsstørrelse:
Udførelsesperiode: Aug. 2015 - Feb. 2016.
Rådgivere:
Beskrivelse: Ny tagkonstruktion på københavnerblok med etablering af 3 nye taglejligheder, inklusiv alle indvendige arbejder, samt renovering af facader.